اوره

اوره/اورک به معنای دل/قلب در ترکی است. orah در انگلیسی معنای گردو می‌دهد که شکلی شبیه به مغز دارد.

اوره

اوره/اورک به معنای دل/قلب در ترکی است. orah در انگلیسی معنای گردو می‌دهد که شکلی شبیه به مغز دارد.

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نماز» ثبت شده است

این احساس لذّت در نماز یک سرى مقدمات خارج از نماز دارد، و یک سرى مقدمات در خود نماز. آنچه پیش از نماز و در خارج از نماز باید مورد ملاحظه باشد و عمل شود این است که : انسان گناه نکند و قلب را سیاه و دل را تیره نکند، و معصیت ، روح را مکدّر مى کند و نورانیت دل را مى برد.
و در هنگام خود نماز نیز انسان باید زنجیر و سیمى دور خود بکشد تا غیر خدا داخل نشود، یعنى فکرش را از غیر خدا منصرف کند و توجّهش به غیر خدا مشغول نشود. و اگر به طور غیر اختیارى توجّهش به جایى منصرف شد، به محض التفات پیدا کردن باید قلبش را از غیر خدا منصرف کند.

این توصیه بالایی از بهجت است. یک آدمی مثل ما که هم دست‌شویی می‌رفت و هم ازدواج کرد و با آن که انسان بود به یک سری مراحل معنوی رسید.

خلاصه این که  ممکن است توجه شما هم مثل من در نماز به همه‌ی امور برود و همه را سروسامان بدهد. مهم این است که وقتی متوجه شدیم فکرمان جای دیگر است، آن فکر را ادامه ندهیم. فکر کنیم به خدا، مثلا به معنی کلماتی که داریم می‌گوییم.