اوره

اوره/اورک به معنای دل/قلب در ترکی است. orah در انگلیسی معنای گردو می‌دهد که شکلی شبیه به مغز دارد.

اوره

اوره/اورک به معنای دل/قلب در ترکی است. orah در انگلیسی معنای گردو می‌دهد که شکلی شبیه به مغز دارد.

من یک انسانم. من وجود دارم.

همین قدر در مورد خودم می‌دانم. مگر این که اسم و تاریخ تولد و ... هم جزو اطلاعات و شناخت از خود بدانید!

در مورد متعه و کپی‌رایت به نسبت اطلاعات خوبی دارم. می‌دانم که خدا هست. 

بزرگ‌ترین نعمتی که خدا به من داده، وجود است (: