اوره

اوره/اورک به معنای دل/قلب در ترکی است. orah در انگلیسی معنای گردو می‌دهد که شکلی شبیه به مغز دارد.

اوره

اوره/اورک به معنای دل/قلب در ترکی است. orah در انگلیسی معنای گردو می‌دهد که شکلی شبیه به مغز دارد.

۱ مطلب در دی ۱۳۹۲ ثبت شده است

تا در طلـــب گــوهر کانی، کانی
تا در هوس لقمه ی نانی، نانی

این نکته و رمـز اگر بدانــی دانی
هر چیز که در جستن آنی، آنی

( مولانا )