اوره

اوره/اورک به معنای دل/قلب در ترکی است. orah در انگلیسی معنای گردو می‌دهد که شکلی شبیه به مغز دارد.

اوره

اوره/اورک به معنای دل/قلب در ترکی است. orah در انگلیسی معنای گردو می‌دهد که شکلی شبیه به مغز دارد.

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مولانا» ثبت شده است

هَله! نومید نباشی که تو را یار براند
گرت امروز براند ، نه که فردات بخواند

در اگر بر توببندد ، مرو و صبر کن آن جا !
ز پسِ صبر تو را او ، به سرِ صدر نشاند 

و اگر بر تو ببندد ، همه ره ها و گذرها
رهِ پنهان بنماید ، که کس آن راه نداند 

نه که قصّاب به خنجر ، چو سر میش ببرّد
نَهِلد کشتهء خود را ، کُشد آن گاه کِشاند 

به مثــل گفتـــم ایـــن را و اگر نه کرم او
نکشد هیچ کسی را و ز کشتن برهاند 

همگی مُلکِ سلیمان ، به یکی مور ببخشد
بدهـــد هــــر دو جـــهـــان را و دلــی را نَرَماند

دل من گرد جهــــــان گـــــشـــــت و نیابـیـد مثالـش
به که ماند ؟ به که ماند ؟ به که ماند ؟ به که ماند ؟

هَله خاموش ! که بی گفت از این می همگان را
بچشــــاند ، بچشــــاند ، بچشـــاند ، بچشــــاند 

مولانا 
غزلیات دیوان شمس


دریافت اجرای متن زیر با صدای شاملو:
 
راست بگو نهان مکن