اوره

اوره/اورک به معنای دل/قلب در ترکی است. orah در انگلیسی معنای گردو می‌دهد که شکلی شبیه به مغز دارد.

اوره

اوره/اورک به معنای دل/قلب در ترکی است. orah در انگلیسی معنای گردو می‌دهد که شکلی شبیه به مغز دارد.

۵ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۲ ثبت شده است


بی قرارش کند و پس گوید قرار گیز

عین القضات همدانی


حسی به نام رفاقت

این زنان سرمستی اولین ماجراجویی‌های  عشق را به زندگی‌شان آورده بودند، با تمام متعلقاتش: تمایل، حسادت و تقلا با تنهایی. در عین حال، فراتر از نقش‌ها و زندگی‌شان در جامعه، فراتر از زن بودن، یک چیز دیگر، احساسی بسیار قوی‌تر خودش را نشان داد. احساسی آشنا فقط برای مردان. احساسی به نام رفاقت.


یکی چیزی


عالم توکل


در ظلمات