اوره

اوره/اورک به معنای دل/قلب در ترکی است. orah در انگلیسی معنای گردو می‌دهد که شکلی شبیه به مغز دارد.

اوره

اوره/اورک به معنای دل/قلب در ترکی است. orah در انگلیسی معنای گردو می‌دهد که شکلی شبیه به مغز دارد.

۲ مطلب در مهر ۱۳۹۳ ثبت شده است

این شعر را در یکی از پست‌های فیس‌بوک دیدم. انگار که شعری است از حمید مصدق. شعر بسیار مثبت‌اندیشانه و امیددهنده. این جور شعرها کم است.

تقدیم به مثبت‌اندیشان:

باز هم من زنده ام آه ای خدا ،

متشکرم !


باز باران بر غبار شیشه ها ،

متشکرم ؛


باز هم خمیازه و بیداری و صبحی دگر ؛


دیدن آیینه و نور و صدا ،

متشکرم ؛


باز هم یک سفره و یک چای داغ و نان گرم ؛


فرصت دیدار تو در این فضا ،

متشکرم ؛


بار دیگر می توانم بو کنم از پنجره ؛


یاس خیس خانه همسایه را ،

متشکرم ؛

‏نِیَم پرنده و در اوجم، نیم رونده و خود موجم
‏مکان بسنده نخواهد شد خیال فاصله‌پیما را

...

‏من ایستاده چنان بالا که چرخ زیر قدم دارم
‏مدارِ زهره برآشوبد اگر فراز کنم پا را

(سیمین بهبهانی)